FANDOM


Kazimiera Illakowiczówna

Kazimiera Iłłakowiczówna, Iłła, 1892. augusztus 6-án született Wilnóban, 1983. február 16-án hunyt el Poznańban, költő, prózaíró, dramaturg, műfordító. A második világháborút Kolozsváron vészelte át; ez idő alatt lengyelre fordította Adyt , Jékelyt és Adam Bahdajjal közösen az Ábel a rengetegbent Tamási Árontól. Bár Ady-értelmezése erősen vitatott, olyan mély nyomot hagyott benne a költő, hogy egész fejezetet szentelt neki emlékirataiban. Erről az időszakról olvashatunk például Reiman Judit A túlélés reflexiói. Lengyel kultúra Magyarországon a második világháború alatt című tanulmányában (In: Pálfalvi L., Reiman J. szerk. Irodalom és normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irosalomról és színházról. Máriabesenyő - Gödöllő: Attraktor, 2006, 5-15.)

Ismeretlen és Vágy és szerelem című verse Cséby Géza fordításában

Kolozsvári emlékek című írása a Korunk c. folyóiratban

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.